Menu

IRAGARKIA: Udalerrian indarrean dauden arau subsidioaren bosgarren aldaketa puntualari hasierako onarpena ematea

IRAGARKIA: Udalerrian indarrean dauden arau subsidioaren bosgarren aldaketa puntualari hasierako onarpena ematea