Menu

Arauen 5. aldaketa puntuala

Arauen 5. aldaketa puntuala

ARAUEN BOSGARREN ALDAKETA PUNTUALA

1. Dokumentazio teknikoa

1.1 Igurumen-txostena

1.2 Planoak

1.3 ingurumen-ebaluazioa

2. Iragarkia. Arau subsidiarioen bosgarren aldaketa puntuala. Prozedurari hasiera ematea

anuncio-inicio-procedimiento-de-modific

3. Iragarkia. Arau subsidiarioen bosgarren aldaketa puntuala. Hasierako onarpena

admzio-elek-hasierako-onarp