Menu

ENPRESA USTIATZAILEEK BIDE PUBLIKOEN LURRAZALEKO, LURPEKO EDO AIREKO ERABILERA PRIBATUARENGATIK EDO USTIAKETA BEREZIARENGATIK ORDAINDU BEHARREKO TASA ARAUTZEN DUEN UDAL ZERGA ORDENANTZA

ENPRESA USTIATZAILEEK BIDE PUBLIKOEN LURRAZALEKO, LURPEKO EDO AIREKO ERABILERA PRIBATUARENGATIK EDO USTIAKETA BEREZIARENGATIK ORDAINDU BEHARREKO TASA ARAUTZEN DUEN UDAL ZERGA ORDENANTZA