Menu

IRAGARKIA: Hasierako onespena ematea Gebara herriko UE-2 egikaritze -unitatea urbanizatzeko proiektuari

IRAGARKIA: Hasierako onespena ematea Gebara herriko UE-2 egikaritze -unitatea urbanizatzeko proiektuari