Boilar, 12. 01206 Ozaeta (Araba) / Tel: 945 317 006 - Fax: 945 317 126
abarrundia.isabel@ayto.araba.eus / Ordutegia: 10:00etatik - 14:00etara.

 • ETXERAKO LAGUNTZA ZERBITZUAREN ORDENANTZA FISKALA

 • Ondasun Higiezinen gainako Zerga arautzen duen Zerga Ordenantza

 • HIRI HONDAKIN SOLIDOAK BILTZEAGATIKO TASA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA

 • Establezimenduak irekitzeko baimena emateagatik ordaindu beharreko tasa arautzen duen Ordenantza

 • Kultur eta kirol zerbitzuengatik ordaindu beharreko prezio publikoen udal ordenantza

 • Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko zerga Arautzen duen zerga Ordenantza

 • ENPRESA USTIATZAILEEK BIDE PUBLIKOEN LURRAZALEKO, LURPEKO EDO AIREKO ERABILERA PRIBATUARENGATIK EDO USTIAKETA BEREZIARENGATIK ORDAINDU BEHARREKO TASA ARAUTZEN DUEN UDAL ZERGA ORDENANTZA

 • ETXEAK EDATEKO UREZ HORNITZEAGATIK KOBRATU BEHARREKO TASA ARAUTZEN DUEN ZERGA-ORDENANTZA.

 • TRAKZIO MEKANIKOZKO IBILGAILUEN GAINEKO ZERGA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA FISKALA

 • Kontribuzio berezien zerga ordenantza orokorra

 • Hirigintzako baimenen tasa arautzen duen zerga ordenantza

 • JARDUERA EKONOMIKOEN GAINEKO ZERGA ARAUTZEN DUEN ZERGA ORDENANTZA

 • 1