Esleipenbidearen Iragarkia


Baldintza Teknikoen Agiria


Baldintza Administratiboen Plegua


"Barrundiako Udalerriko hiri antolamenduaren Plan Orokorraren Aurrerapena" eta "Barrundiako Udalerriko Zarata-Mapa" direlakoen egitasmoen esleipen Kontratazio-Mahia deitzea


Zarata Mapa aurkeztutako proposamenak sailkapena


Zarata Mapa egitasmoaren zerbitzuaren esleipena