ESLEPENBIDEA- Pliego Teknikoa
ESLEIPENBIDEA- Pliego Administratiboa
Esleipenbidearen iragarkiaLurzoruaren egoera txostena egitasmoa onartzea
"Barrundiako Udalerriko hiri antolamenduaren Plan Orokorraren Aurrerapena" eta "Barrundiako Udalerriko Zarata-Mapa" direlakoen egitasmoen esleipen Kontratazio-Mahia deitzea