• Adjudicacion cursos de escalada julio y septiembre

  • Udaletxe berriko (Iduia Jauregia) bulegoetarako zenbait altzari eskuratzeko horniketa egitasmoa onartzea

  • Udaleko artxibo zerbitzuak erabilitako aplikazio informatikoa berriztatzea

  • Barrundiako gizarte-etxeetan desfibriladorak jartzeko proiektua 2. fasea

  • Hirigintza Ahoulkularitza emateko Zerbitzuen egitasmoen onarpena

  • barrundia.eus webgunea-ren kontratazioa

  • Adjudicación del aprovechamiento de fincas rústicas

  • Pliego de cláusulas economico-administrativas que han de regir el arrendamiento de fincas rústicas

  • 1