• Suspension Convocatoria a sesion del 14 de Septiembre de 2018

 • IRAGARKIA: Arabako Lautadako Kuadrillak ZERBITZU JARDUERETARAKO ESKUALDEKO ENPRESA HAZITEGIA

  Arabako Lautadako Kuadrillak ZERBITZU JARDUERETARAKO ESKUALDEKO ENPRESA HAZITEGIA kokatzeko Iokalak eskuratzeko aurkeztuko diren egitasmoen hautaketa prozesua deitu du.Eskaríak aurkezteko epea 15 egun naturalekoa ízango da eta iraílaren 26an bukatuko da.Eskaríak aurkezteko Iekua: Arabako Lautadako Kuadrillaren egoitzan.Interesa duen orok Oinarrien kopia eta bestelako informazioa Arabako Lautadako Kuadrillako bulegoan nahíz Kuadrillako Udaletan eskuratu ahal izango ditu.Agurainen 2018Ko iraílaren 11ean.

  Read More
 • 2018ko bigarren hiruhilabeteko ur hornikuntzaren tasa ordaindu behar dutenen errolda jendaurrean jartzea eta zergabilketarako aldia

 • Udalaren jabetzapekoa den Haurreskola eraikuntza margoketa lana

 • 2018ko zaborra biltzen duen zerbitzu publikoarengatik tasabilketerako aldia

 • IRAGARKIA: BILKURA DEIALDIA, 2018ko Abuztuaren 2an

 • 2018ko HIGIEZINEN GAINEKO ZERGA ORDAINTZEKO EPEA

 • Iragarkia: 2018ko Uztailaren 13an Bilkura Deialdia

 • Etxez etxeko zerbitzua arautzen duen Araudiari hasierako onarpena ematea

 • IRAGARKIA: BILKURA DEIALDIA, 2018ko ekainaren 27an

 • 2018ko ekitaldirako Gizarte eta Kultura, Kirol edo/eta Natura ingurunea sustatzeko ekimenak burutzeko diruIaguntzak

 • IRAGARKIA: BILKURA DEIALDIA, 2018ko apirilaren 27an

  Jendeari jakinarazten zaio datorren 2018ko apirilaren 27an, ostirala.14.00etan ohiko Os oko Bilkura burutuko dela, ondoren zehazten den gai-zerrendari lotuz.   Bilkura lehenengo deíaldian ezi n bada burutu, automatíkoki bi egunondoren ordu berean deituko da.   GAI ZERRENDA  1.- ATAL/EBAZPENAK.  1.- Aurreneko batzarren akten onarpena:  .- 2017ko abenduaren 29koa.  .- 2018ko otsailaren 12koa..- 2018ko otsailaren 23koa.  2.- NAIA RA HERRERO RUIZ DE VINASPRE zinegotziaren karguhartzea.  3.- Ekinbide eraikuntzaren zatikazko eraberritzearen egitasmoaren  behin betiko onarpena.4.- Kontratazio Mahaiaren osaketa berria.2.- ATALA. GOBERNU ORGANOEN KONTROLA.5.- Arabako Toki Administrazioko Idazkarien, Kontuhanzaileen etaDiruzainen Elkargo Oflzialak bidalitako ldazkia.6.- Alkatetzaren Dekretuen berri ematea.7.- Galderak eta erreguak.Ozaetan, 2018ko apirilaren 24an.

  Read More
 • BILKURA DEIALDIA, 2018ko otsailaren 23an

  Jendeari jakinarazten zaio datorren 2018ko otsailaren 23an, ostiraia,14,00etan ohiko Osoko Bilkura burutuko dela, ondoren zehazten den gai-zerrendari Iotuz.Bilkura Iehenengo deialdian ezin bada burutu, automatikoki bi egun ondoren ordu berean deituko da.GAI ZERRENDA1.ATALA.EBAZPENAK.1.- Kantauriar-Mediaterranear tren ibilbidea. Iruña-Euskal Y Iotura tartea.2.- SEADen 42. urteurrenarí buruzko erakunde adierazgena.2.- ATALA. GOBERNU ORGANOEN KONTROLA.3.- Galderak eta erreguak.Ozaetan, 2018ko otsailaren 20an.

  Read More
 • BILKURA DEIALDIA: 2018ko Otsailaren 12an

  Jendeari jakinarazten zaio datorren 2018ko Otsailaren 12an, astelehena, 14,00etan ez ohiko Osoko Bilkura burutuko dela, ondoren zehazten den gai-zerrendari Iotuz.Bilkura Iehenengo deialdian ezin bada burutu, automatikoki bi egun ondoren ordu berean deituko da.GAI ZERRENDA1.- Idazkari-kontuhartzailearen albokoa.2.- Alguazila.3.- Garbitzailea.4.- Ekinbide eraikuntzaren zatikazko eraberritzea.5.- Arabako toki erakundeen autonomia eta erakunde horiek fínantzatzeko duten premia defendatzeko mozioa.Ozaetan, 2018ko Otsailaren 7an.

  Read More
 • Udaleko polikiroldegian kokatutako Iokalaren Ordenantza behin behingoz onarpena

 • Iragarkia: Osoko Bilkura, Abenduaren 29an, 14:00etan

  Jendeari jakinarazten zaio datorren 2017ko abenduaren 29an, ostirala, 14,00etan ohiko Osoko Bilkura burutuko dela, ondoren zehazten den gai zerrendar¡Iotuz  Bilkura iehenengo deialdian ezin bada burutu, automatikoki bi egun ondoren ordu berean deituko da. GAI ZERRENDA  1.ATALA.EBAZPENAK.  1.- Aurreneko akten onargena:   .- 2017ko uztailaren 14ko akta.   .- 2017ko irailaren 11ko akta. .- 14 de [ulio de 2017.  .- 2017ko irailaren 25eko akta.   .- 2017ko urriaren 27ko akta.   2.- Ekinbíde eraikuntzaren zatikazko eraberritzea.3.- 2018-2020 egealdirako glan estrategikoa.4.- Polikiroldegiaren loka/a. 5.- Ahobizi/Belarrigrest metodologia.2.- ATALA. GOBERNU ORGANOEN KONTROLA.6.- 2017/02 Kreditu gehigarria. 7.- Alkatetzaren Dekretuak. 8.- Galderak eta erreguak. Ozaetan, 2017ko urriaren 24an.

  Read More
 • 2017ko Urriaren 27 osoko bilkura

 • Ekinbide eraikuntzaren beheko solairuaren eraberritzearen Kontratazio Mahaia

 • Iragarkia: 2017ko Irailaren 11an Bilkura Deialdia

  Jendeari jakinarazten zaio datorren 2017ko irailaren 1 Ian, astelehena, 14.00etan Ohiko Osoko Bilkura burutuko dela, ondorcn zehazten den gai-zerrendari lotuz. Bilkura lehenengo deialdian ezin bada burutu, automatikoki bi egun ondoren ordu berean deituko da

  Read More
 • Arau Subsidiarioen 4. aldaketa

 • Kontratazio-mahaia 2017ko Uztailaren 7an

 • Rokodromoaren egitasmoaren Kontratazio-mahaia: "B" gutunazala ( Automatikoki zenbatu daitezkeen irizpideak) zabaltzeko xedez

 • 2017ko ekainaren 30ean eguerdiko 14,30 orduetan Ozaetako herrian udal polikiroldegian rokodromoan horniketa eta instalazioa delakoaren egitasmoaren esleipenaren Kontratazio-mahaia deitzea

 • Osoko Bilkura deaildia, 2017ko Ekainaren 29an

 • "Udalaren Polikiroldegian rokodromoaren horniketa eta instalazioa" delakoaren egitasmoaren esleipena Kontratazio-mahaia deitzea

 • Ezohiko Bilkura Deialdia 2017ko Ekainaren 22an

  Jendeari jakinarazten zaio datorren 2017ko ekainaren 22an, osteguna, 14,00etan Ezohiko OsokO Bilkura burutuko dela, ondoren zehazten den gai- zerrendari lotuz. Bilkura lehenengo deialdian ezin bada burutu, automatikoki bi egun ondoren ordu berean deituko da.GAI ZERRENDA Aurreneko akten onarpena: 2016ko abenduaren 29koa 2017ko apirilaren 12koa. 2.-Arau Subsidiarioen laugarren aldaketa puntuala. 3.- Ehiza eremua — Lubiano VI-10194. 4.-2018 ekitaldiko jai-eguna. 5.-2017/01 Kredituen gaikuntzaren berri ematea. 6.- Alkatetzaren Dekretuaren berri ematea.  Jasotze-agiria sinatzea erregutzen dizut, espedientean jasota gera dadin. Ozaetan, 2017ko ekainaren 16an.

  Read More
 • Bake epailaren titularraren eta ordezkoen izendapena

 • Heredia herriko UE7 eta UE14 exekuxio-unitateeko eremuetan aldaketak behin betiko onartzea

 • Iragarkia: Bilkura deialdia Apirilaren 12an

  Jendeari jakinarazten zaio datorren 2017ko apirilaren 12an, asteazkena, 12,.OOetan Ohiko Osoko Bilkura burutuko dela, ondoren zehazten den gai-zerrendari lotuz. Bilkura lehenengo deialdian ezin bada burutu, automatikoki bi egun ondoren ordu berean deituko da.

  Read More
 • Iduia Jauregiko Aldamenaren Estalkiaren txoritokien lanaren esleipena

 • IRAGARKIA: Herediako UE-7 eta UE-14 eremuen aldaketa

  Alkatearen 2016ko abenduaren 20ko Ebazpenaren bidez, hasierako onarpena eman zaio Herediako UE-7 eta UE-14 eremuen aldaketari. Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen 145. artikuluan aurreikusitakoarekin bat etorriz, jendaurrean jartzen da hogei egunez, iragarki hau ALHAOn argitaratzen denetik aurrera, pertsona fisiko edo juridiko orok prozedura aztertu ahal izan dezan, Udalaren bulegoetan, eta erreklamazio eta oharrak aurkeztu.Ozaetan, 2017ko urtarrilaren 12an

  Read More
 • URAREN EUSKAL AGENTZIA ETA BARRUNDIAKO UDALA ELKARLANEAN ARITZEKO PROTOKOLOA

  URAREN EUSKAL AGENTZIA ETA BARRUNDIAKO UDALA ELKARLANEAN ARITZEKO PROTOKOLOA, BARRUNDIA UDALERRIAN DAUDEN JABARI PUBLIKO HIDRAULIKOKO IBAI-IBILGU ETA ERTZETAN BATERA LAN EGITEKO

  Read More
 • Iragarkia: Bilkura Deialdia, 2016ko abenduaren 23an

  Jendeari jakinarazten zaio datorren 2016ko abenduaren 23an, ostirala, 14, .30etan ez ohiko Osoko Bilkura burutuko dela, ondoren zehazten den gai- zerrendari lotuz. Bilkura lehenengo deialdian ezin bada burutu, automatikoki bi egun ondoren ordu berean deituko da.

  Read More
 • Iragarkia: Bilkura Deialdia 2016ko Urriaren 14an

  Jendeari jakinarazten zaio datorren 2016ko urriaren 14an, ostirala, 14,.30etan Ez Ohiko Osoko Bilkura burutuko dela, ondoren zehazten den gai-zerrendari lotuz. Bilkura lehenengo deialdian ezin bada burutu, automatikoki bi egun ondoren ordu berean deituko da. ZERRENDA 1- Barrundiako udalerriaren Plan Orokorra, Hasietakoa. 2- Barrundiako udalerriaren Plan Orokorraren Aurrerapena idazteko egitasmoa onartzea. 3- Barrrundiako udalerriaren Plan Orokorraren Aurrerapena idazteko baldintza ekonomiko-administratibo berezien onarpena, 4- Alkatetzaren Dekretuak. Ozaetan, 2016ko urriaren 10ean. 

  Read More
 • Jarduera Ekonomikoen gaineko 2016ko Zergaren diru bilketa.

 • 2016ko Zaborra biltzen duen zerbitzu publikoarengatik tasa

  2016ko Zaborra biltzen duen zerbitzu publikoarengatik tasa Ordaindu bohar dutenen errolda jendaurrean jartzoa Ota zergabilketarako aldia.Zaborra biltzen duen zerbitzu publikoarengatik tasaren errolda, 2016koa, egin denez gero, jendaurrean jartzen da, interesdunek egoki deritzeten erreklamazioak aurkeztu ahal izan ditzaten. Horretarako,hamabost egun baliodun izango dituzte iragarki hau ALHAO argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera. Interesdunek aipatutakoaren gaineko dokumentazioa (Idal idazkaritzan izango dute eskuragarri. jendea hartzeko orduetan. Era berean, zerga ondoko epeetan kobratuko de a iragartzen da:A) Araututako epea: 2016ko urriaren 4tik 2016ko abenduaren 4 arte. B) Betearazpen epea: 2016k0 abenduaren 5etik aurrera betearazpen epeari emango zaio hasiera, eta betearazte errekarguak, premiamendu urrituzkoak eta Ohiko premiamenduzkoak ordaindu beharko dira Arabako Zergei buruzko otsailaren 28ko 6/2005 Foru Arau Orokorrak adierazitako epeetan. Ozaeta, 2016k0 irailaren 6a.

  Read More
 • IRAGARKIA: JEZA, 2016KOA, ORDAINDU BEHAR ERROLDA / HORNIKUNTZAREN TASARI BURUZKO ERROLDA

  {pdf=20160829142926859.pdf800|600|pdfjs}

  Read More
 • Iragarkia: Bilkura Deialdia 2016ko Abuztuaren 29an

  Jendean jakinarazten zaio datorten 2016ko abuztuaren 29an 9:00etan Ohiko Osoko Bilkura burutuko dela, ondoron zehazton don Gai-zerrendarilotuz.Bilkura Iohonongo deialdian ezin bada burutu,automatikoki bi egun ondoren ordu berean deituko da.

  Read More
 • IRAGARKIA: 2015eko kontu orokorra jendaurrean jartzea.

  2015eko kontu orokorra jendaurrean jartzea. Udal honetako kontuen batzorde bereziak, 2016ko uztailaren lean balio osoz egindako bilkuran, 2015ek0 kontu orokorraren aldeko irizpena eman zuen. 3/2004 Foru Arauak 63. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, hamabost egun baliodun egongo da jendaurrean aurrekontuari buruzko espedientea, iragarki hau Arabako Lurralde Historikoaren Aldizkari OfiziaLean argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera. Epe horretan interesdunek espedientea aztertu eta egoki deritzeten erreklamazioak, eragozpenak eclo iradokizunak aurkeztu ahal izango dizkiote aipatutako batzordeari.

  Read More
 • IRAGARKIA 2016ko aurrekontu orokorrari hasierako onarpena ematea.

  Udalbatzak, 2016ko ekainaren 2ko aparteko bilkuran, hasierako onarpena ematea erabaki zuen erakunde honen 2016ko aurrekontu orokorrari, halaber, lanpostuen zerrendari eta plantila organikoari.Arabako Lurralde Historikoko Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzko 3/2004 Foru Arauak 15. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, aipatutako espediente hori hamabost egun baliodunez izango da jendaurrean iragarki hau ALHAOn argitaratu eta hurrengoko egunetik aurrera. Epe horretan interesdunek espedientea aztertu eta erreklamazioak aurkeztu ahal izango dizkiote Udalbatzari.Adierazitako epean erreklamaziorik aurkeztuko ez balitz, aurrekontua behin betiko onartutzat joko litzateke.Guztiek jakin dezaten eta dagozkion ondorioak izan ditzan argitaratzen da iragarki hau,Ozaeta, 2016ko ekainaren 2a.

  Read More
 • Iragarkia: Bilkura Deialdia 2016ko Ekainaren 10an

 • Iragarkia: Bilkura Deialdia

  Jendeari jakinarazten zaio datorren 2016ko ekainaren 2an 14:00etan ez Ohiko Osoko Bilkura burutuko dela, ondoren zehazten den Gai-zerrendari lotuz.Bilkura lehenengo deialdia ezin bada burutu, automatikoki bi egun ondoren ordu berea deituko da. Gai Zerrenda 1. 2016ko Aurrekontu Orokorrak  2. Alkatetzaren Dekretuak

  Read More
 • Iragarkia: Bilkura Deialdia

  Jendeari jakinarrazten zaio datorren 2016eko maiatzaren 30an 9,00tan ez ohiko Osoko Bilkura burutuko dela, ondoren zehazten den Gai-zerrendari lotuz.Bilkura lehenengo deialdian ezin bada burutu, automatikoki bi egun ondoren ordu berean dituko da.GAI ZERRENDA1- 2016ko Hauteskunde orokorrak. Zozketa.

  Read More
 • IRAGARKIAK: Lanpoltsa / Garaio 1 eta Mendixur herrialdeko naturguneen erabilera publikoa ordenantza / DFA-rekin lankidetza hitzarmena behin betiko onartzea

 • Iragarkia: Bilkura Deialdia

  Jendeari jakinarazten zaio datorren 2016ko maiatzaren 16an, astelehena, 14,00etan Ohiko Osoko Bilkura burutuko dela, ondoren zehazten den gai-zerrendari lotuz.Bilkura lehenengo deialdian ezin bada burutu, automatikoki bi egun ondoren ordu berean deituko da.

  Read More
 • Ediktua: Hauteskundetarako hautesle-zerrendak

  Maiatzaren 9a eta 16a bitartean jendearen aurrean jarriko dira udalerriari dagozkion Diputatuen Biltzarreko eta Senaturako Hauteskundeetarako hatesle-zerrendak (2016ko otsailaren 27an zuzendutakoak)Erreklamazioak aurkeztu ahal izango dira erroldako datuen inguruan udaleko bulegoetan, astelehenik ostiralera 10etatik 14etara, eta lehen aipatutako epearen barruan.

  Read More
 • Lautada Landa Garapenerako Elkartea (LGE Lautada) Laguntzaile baten kontratazioa

  GUTXI GORABEHERAKO IRAUPENA: 8 hilabete lanaldi erdizFUNTZIOAK: Saltoki eta jatetxeetan tokiko produktuak zabaltzeko sustepen ekintzak burutzea. Produktuen, artisautzaren eta tokiko artisten inguruko estrategia: tokiko produktuak eta artisautza produktuak sustatzeko azoketara irteerak egitea turismo sailarekin batera, eskaria handia dagoen lekuetan produktuen presentzia bermatzea, sustapenerako eta salmentarako guneak kudeatzea txikizkariko merkataritzan, eskariaren araberako saskien bidezko salmenta burutzea, sare sozialen bidezko produktuen eta artisautzaren sustapena egitea, eta abar… III Lautada Egunaren antolaketa lanetan laguntzea. Landa Garapenerako diru-laguntza deialdietako izapidetzean eta bestelako lanetan laguntza eskaintzea EZINBESTEKO BALDINTZAK: -Lanbiden izena emanda egotea. -Arabazo Lautadako eskualdean erroldatuta egotea, gutxienez azkenengo 5 urteetan. -B kategoriako gida baimena izatea, baita ibilgailu erabilgarria ere. -Lapostuko funtzioak bete ahal izateko euskarazko hizkuntza gaitasun nahikoa edukitzea. -DBH ikasketak edo baliokideak edukitzea. (lehen ikasketak, eskola-graduatua). -Manipulatzaile txartela edukitzea edo eskuratzeko konpromisoa hartzea. -KONTUAN HARTUKO DIREN BALDINTZAK: -Jendeaurrean, tokiko produktuak eta artisautza saltzen esperientzia edukitzea. -Merkataritzan lan esperientzia izatea.. -Ofimatika.   Eskaera inprimakiarekin batera aurkeztu beharreko dokumentazioa: lanbiden izena emanda egotearen inguruko egiaztagiria, gida baimenaren kopia, errolda agiria, ikasketak (tituluen kopiak), elikagaien manipulatzaile txartela (dagokionean). Kontuan hartuko diren baldintzetarako: funtzioei lotutako formazio arautua (tituloaren kopia), funtzioe lotutako formazio ez arautua (tituloaren kopia edo asistentzia agiria), funtzioei lotutako lan esperientzia (enpresa egiaztagiria edo bizitza laborala kontratuarekin), merkataritzan esperientzia (enpresa egiaztagiria edo bizitza laborala kontratuarekin) eta IT txartela.   Interesdunek LGEren egoitzan (Arabako Lautadako Kuadrillako bulegoetan) eta Alegría-Dulantzi, Asparrena, Barrundia, Burgelu, Iruraiz-Gauna, Salvatierra/Agurain, Donemiliaga eta Zalduondoko udaletan izena eman dezaketa, maiatzaren 9a bitartean.Deskargatu Lan Eskaera

  Read More
 • Aprobacion del padron relativo al precio publico de la actividad de taller para niños correspondiente al segundo trimestre de 2016

 • Aprobacion del padron relativo al precio publico de la actividad de madera correspondiente al segundo trimestre de 2016

 • Aprobacion del padron relativo al precio publico de la actividad de pilates correspondiente al segundo trimestre de 2016

 • 1
 • 2