- Asociación Tximuspe, Etura.

- Asociación Cultural Recreativa “Borraska”, Etura.

- Berein Elkartea, Heredia.

- Asociación Cultural Recreativa Zaltegi, Etxabarri Urtupiña.

- Asociación Gaztelube, Gebara.

- Asociación Mariñela-Marieta, Marieta-Larrintzar.

- Asociación Perretxikoak, Ozaeta.