• 2012KO ABENDUAREN 18AN EGINIKO OHIKO OSOKO BILKURAREN AKTA.

 • 2012KO AZAROAREN 15EAN EGINIKO EZ-OHIKO OSOKO BILKURAREN AKTA.

 • URRIAREN 30EAN EGINIKO OHIKO OSOKO BILKURAREN AKTA.

 • 2012KO IRAILAREN 24AN EGINIKO EZ-OHIKO OSOKO BILKURAREN AKTA.

 • 2012KO IRAILAREN 18AN EGINIKO OHIKO OSOKO BILKURAREN AKTA.

 • 2012KO UZTAILAREN 17AN EGINIKO OHIKO OSOKO BILKURAREN AKTA.

 • 2012KO EKAINAREN 7AN EGINIKO EZ OHIKO OSOKO BILKURAREN AKTA

 • 2012KO MAIATZAREN 29AN EGINIKO OHIKO OSOKO BILKURAREN AKTA.

 • BI MILA ETA HAMABIKO MAIATZAREN ZAZPIKO EZ-OHIKO UDAL BILKURA

 • BI MILA ETA HAMABIKO MARTXOAREN HOGEITA ZAZPIKO OHIKO UDAL BILKURA

 • BI MILA ETA HAMABIKO MARTXOAREN SEIKO EZ-OHIKO OSOKO BILKURAREN AKTA.

 • 2012KO OTSAILAREN 14AN EGINIKO OHIKO OSOKO BILKURAREN AKTA.

 • 1