Boilar, 12. 01206 Ozaeta (Araba) / Tel: 945 317 006 - Fax: 945 317 126
abarrundia.isabel@ayto.araba.eus / Ordutegia: 10:00etatik - 14:00etara.

2016ko Zaborra biltzen duen zerbitzu publikoarengatik tasa Ordaindu bohar dutenen errolda jendaurrean jartzoa Ota zergabilketarako aldia.
Zaborra biltzen duen zerbitzu publikoarengatik tasaren errolda, 2016koa, egin denez gero, jendaurrean jartzen da, interesdunek egoki deritzeten erreklamazioak aurkeztu ahal izan ditzaten. Horretarako,
hamabost egun baliodun izango dituzte iragarki hau ALHAO argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Interesdunek aipatutakoaren gaineko dokumentazioa (Idal idazkaritzan izango dute eskuragarri. jendea hartzeko orduetan. Era berean, zerga ondoko epeetan kobratuko de a iragartzen da:

A) Araututako epea: 2016ko urriaren 4tik 2016ko abenduaren 4 arte.
B) Betearazpen epea: 2016k0 abenduaren 5etik aurrera betearazpen epeari emango zaio hasiera, eta betearazte errekarguak, premiamendu urrituzkoak eta Ohiko premiamenduzkoak ordaindu beharko dira Arabako Zergei buruzko otsailaren 28ko 6/2005 Foru Arau Orokorrak adierazitako epeetan.

Ozaeta, 2016k0 irailaren 6a.