Menu

Plan Orokorra

Plan Orokorra

ESLEPENBIDEA- Pliego Teknikoa

ESLEIPENBIDEA- Pliego Administratiboa

Esleipenbidearen iragarkia

Lurzoruaren egoera txostena egitasmoa onartzea

"Barrundiako Udalerriko hiri antolamenduaren Plan Orokorraren Aurrerapena" eta "Barrundiako Udalerriko Zarata-Mapa" direlakoen egitasmoen esleipen Kontratazio-Mahia deitzea