Menu

IRAGARKIA: Herediako UE-7 eta UE-14 eremuen aldaketa

IRAGARKIA: Herediako UE-7 eta UE-14 eremuen aldaketa


Alkatearen 2016ko abenduaren 20ko Ebazpenaren bidez, hasierako onarpena eman zaio Herediako UE-7 eta UE-14 eremuen aldaketari.
Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen 145. artikuluan aurreikusitakoarekin bat etorriz, jendaurrean jartzen da hogei egunez, iragarki hau ALHAOn argitaratzen denetik aurrera, pertsona fisiko edo juridiko orok prozedura aztertu ahal izan dezan, Udalaren bulegoetan, eta erreklamazio eta oharrak aurkeztu.
Ozaetan, 2017ko urtarrilaren 12an

{pdf=ue7-14-heredia.pdf|800|600|pdfjs}