Menu

2015 eko Azaroaren 23an Udalbatzak egindako ez ohiko bilkuraren akta

2015 eko Azaroaren 23an Udalbatzak egindako ez ohiko bilkuraren akta