Menu

2018KO ABENDUAREN 10AN UDALBATZAK EGINDAKO EZ-OHIKO BILKURAREN AKTA

2018KO ABENDUAREN 10AN UDALBATZAK EGINDAKO EZ-OHIKO BILKURAREN AKTA