Menu

2018KO EKAINAREN 27AN UDALBATZAK EGINDAKO OHIKO BILKURAREN AKTA, **8. ZATIA**

2018KO EKAINAREN 27AN UDALBATZAK EGINDAKO OHIKO BILKURAREN AKTA, **8. ZATIA**