Menu

2015 eko Urriaren 30ean Udalbatzak egindako ohiko bilkuraren akta

2015 eko Urriaren 30ean Udalbatzak egindako ohiko bilkuraren akta