Menu

2015 eko Abenduaren 15ean Udalbatzak egindako ez ohiko bilkuraren akta

2015 eko Abenduaren 15ean Udalbatzak egindako ez ohiko bilkuraren akta