Menu

2015 eko Abenduaren 30an Udalbatzak egindako ohiko bilkuraren akta

2015 eko Abenduaren 30an Udalbatzak egindako ohiko bilkuraren akta