Menu

Herriko gune bitan (Udalaren jabetzapekoak diren guneak) hobeto argiztatzeko horniketa eta instalazioa proiektua onartzea

Herriko gune bitan (Udalaren jabetzapekoak diren guneak) hobeto argiztatzeko horniketa eta instalazioa proiektua onartzea